Baccarà o Punt i blanca

El Bacarà o Punt i Blanca és un joc de cartes aparegut al segle XIX on l'objectiu es d'endevinar quina mà serà la guanyadora : la del banquer (o crupier), la del jugador o si la partida s'acabarà per una igualtat.

Al joc de Bacarà, dues cartes són distribuïdes al jugador i dues al crupier (o banquer). No ets el "jugador", el "jugador" es una mà sobre la qual apostaràs. L'objectiu és d’endivinar quina mà tindrà un resultat el més a prop de 9 punts. Pots apostar per la mà del jugador, a la mà del crupier o a un exequo.

Una mà de 8 o 9 punts és considerada com "natural" i guanya automàticament salvat si hi ha una igualtat. Si les dues mans tenen un "natural”, la mà amb valor la més important guanyarà. Però, si apostes per una mà de jugador o de crupier i que les dues mans tenen un "natural" amb punts iguals, l'aposta és igualtat per a tu.

En el cas on cap mà té un "natural", cada mà rep una tercera carta segons les regles que regissin la manera com les mans del jugador i del crupier són distribuïdes.

Tornar a l'inici

Joc gratuit de Baccara

Baccara